meritpoang.se
KursnamnKodPoängOmrådesbehörigheter
Affärskommunikation engelskaADM120350 p 2
Affärskommunikation moderna språkADM120450 p 2
Arbetsliv naturbrukNAM1201100 p 14, 15
Arbetsmiljö och säkerhetARL120150 p 15
Basmaskin körningNABT120150 p 15
Bild och form fördjupningBF1203100 p 3, 16
Biologi ABI1201100 p 5, 8, 9
Biologi BBI120250 p 3, 10, 15, 16, 17
Biologi breddningBI120350 p 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
CAD-teknik ATEU120150 p 8, 9, 10
DatorkommunikationDTR1201100 p 8, 9, 10
Djurkunskap grundkursDJR120450 p 15
DjursjukvårdDJR1205100 p 13, 15
Etik och livsfrågorSOMS1201100 p 1, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 17
Filosofi AFS120150 p 1, 5, 6
Fordonsvård och serviceFOR1207100 p 8, 9, 10
FartygsbefälFTT1203100 p 7
Fysik AFY1201100 p 7
Fysik BFY1202150 p 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17
Fysik breddningFY120350 p 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17
Företagsekonomi BFE1203100 p 3, 4
Geografi BGE120250 p 3
Grekiska AGRK1201100 p 2
Historia BHI1202100 p 1
Historia CHI1203100 p 1
Hus- och anläggningsbyggnadBYT1202100 p 8, 9, 10
Hållbart samhällsbyggandeMKU1201100 p 3
HälsopedagogikLPL120350 p 13, 16, 17
Kemi AKE1201100 p 7
Kemi BKE1202100 p 3, 8, 9, 15, 16, 17
Kemi breddningKE120350 p 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Konstruktion ATEU1205100 p 3, 8, 9, 10
Kultur- och idéhistoriaKUHI1202100 p 1, 6
KvalitetsteknikPRT1201100 p 8, 9, 10
Latin ALAS1201100 p 1, 2
Litteratur och litteraturvetenskapSV120350 p 2
MarknadsföringFE1204100 p 4
MaskinbefälFTT1205100 p 7
Medicinsk elektronikMETE1205100 p 8, 9, 10
Mediekommunikation AMDK1201100 p 6
Mediekommunikation CMDK1203100 p 4
Miljö och säkerhetFTT1207100 p 7
MiljökunskapMKU1202100 p 3, 14
MiljöteknikMKU120550 p 14
Modersmål BML1203100 p 2
Människan socialt och kulturelltSOMS1202100 p 5, 6
Människor i behov av stödIOS1203100 p 5
Naturbruket och miljönNAM1209100 p 3, 14, 15
Naturkunskap BNK1202100 p 5, 7
OmvårdnadOMV1210100 p 5, 11, 12, 13
Pedagogiskt ledarskapLPL1208100 p 1, 6, 16, 17
Praktisk marknadsföring BHNDL1211100 p 4
Programmering BDTR120750 p 8, 9, 10
Projekt och företagandeARL120250 p 15
PsykiatriOMV1211100 p 5
Psykologi APS120150 p 1, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 17
Psykologi BPS120250 p 5
Redovisning och beskattningFE1206100 p 4
Religionskunskap BRE120250 p 1
RättskunskapRK120350 p 1, 4
Samhällskunskap BSH1202100 p 1, 3, 4, 5, 6, 16, 17
Skapande verksamhetEOS1204100 p 6
Småföretagande AFE1207100 p 3, 4
Social omsorgSOMS1204150 p 16
Specialidrott ASC1201200 p 17
Svenska CSV120550 p 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Teckenspråk för hörande steg 1TNH1201100 p 2
Teknikutveckling och företagandeTEU1209100 p 4, 8, 9, 10
Utveckling livsvillkor och socialisationIOS1205100 p 5, 6, 16, 17
Virtuella miljöerMUM1203100 p 6, 8, 9, 10