meritpoang.se

Basmaskin körning

Kod: NABT1201
Längd: 50 poäng (0.25 meritpoäng)
Meritpoäng i områdesbehörigheterna: 15

OmrådeExamenKrav
15Djursjukvårdare, Hippolog, Landskapsingenjör, Lantmästare, Skogsmästare, Skogstekniker, TrädgårdsingenjörMatematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A