meritpoang.se

Psykiatri

Kod: OMV1211
Längd: 100 poäng (0.50 meritpoäng)
Meritpoäng i områdesbehörigheterna: 5

OmrådeExamenKrav
5Psykolog, SocionomMatematik B, Samhällskunskap A