meritpoang.se

Biologi B

Kod: BI1202
Längd: 50 poäng (0.25 meritpoäng)
Meritpoäng i områdesbehörigheterna: 3, 10, 15, 16, 17

OmrådeExamenKrav
3Arkitekt, Agronom, LandskapsarkitektMatematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A
10Civilingenjör, SjukhusfysikerBiologi A, Fysik B, Kemi B, Matematik E
15Djursjukvårdare, Hippolog, Landskapsingenjör, Lantmästare, Skogsmästare, Skogstekniker, TrädgårdsingenjörMatematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A
16Arbetsterapeut, Audionom, Dietist, Logoped, Lärare, Röntgensjuksköterska, Sjuksköterska, Tandhygienist, TandteknikerMatematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A
17Lärare, SjukgymnastIdrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A