meritpoang.se

Kemi A

Kod: KE1201
Längd: 100 poäng (0.50 meritpoäng)
Meritpoäng i områdesbehörigheterna: 7

OmrådeExamenKrav
7Sjöingenjör/maskintekniker, Sjökapten/styrmanMatematik B