meritpoang.se

Arbetsliv naturbruk

Kod: NAM1201
Längd: 100 poäng (0.50 meritpoäng)
Meritpoäng i områdesbehörigheterna: 14, 15

OmrådeExamenKrav
14Agronom, Hortonom, Jägmästare, LandskapsarkitektBiologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D
15Djursjukvårdare, Hippolog, Landskapsingenjör, Lantmästare, Skogsmästare, Skogstekniker, TrädgårdsingenjörMatematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A