meritpoang.se

Maskinbefäl

Kod: FTT1205
Längd: 100 poäng (0.50 meritpoäng)
Meritpoäng i områdesbehörigheterna: 7

OmrådeExamenKrav
7Sjöingenjör/maskintekniker, Sjökapten/styrmanMatematik B