meritpoang.se

Människor i behov av stöd

Kod: IOS1203
Längd: 100 poäng (0.50 meritpoäng)
Meritpoäng i områdesbehörigheterna: 5

OmrådeExamenKrav
5Psykolog, SocionomMatematik B, Samhällskunskap A