meritpoang.se

Geografi B

Kod: GE1202
Längd: 50 poäng (0.25 meritpoäng)
Meritpoäng i områdesbehörigheterna: 3

OmrådeExamenKrav
3Arkitekt, Agronom, LandskapsarkitektMatematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A