meritpoang.se

Alla beräkningar på meritpoang.se ges enbart i informativt syfte och inga garantier kan lämnas om att dessa stämmer. Det är alltid individens eget ansvar att kontrollera att alla beräkningar om meritpoäng stämmer.

Kontakt

Källor

Data om meritpoäng är hämtat från Högskoleverkets pdf Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 som färdigställdes den 28 december 2007. Kurskoderna har hämtats från Skolverkets sida "Sök ämnen och kurser".