meritpoang.se

Företagsekonomi B

Kod: FE1203
Längd: 100 poäng (0.50 meritpoäng)
Meritpoäng i områdesbehörigheterna: 3, 4

OmrådeExamenKrav
3Arkitekt, Agronom, LandskapsarkitektMatematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A
4CivilekonomEngelska B, Matematik C, Samhällskunskap A