meritpoang.se

Kemi B

Kod: KE1202
Längd: 100 poäng (0.50 meritpoäng)
Meritpoäng i områdesbehörigheterna: 3, 8, 9, 15, 16, 17

OmrådeExamenKrav
3Arkitekt, Agronom, LandskapsarkitektMatematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A
8Högskoleingenjör, OrtopedingenjörFysik B, Kemi A, Matematik D
9Brandingenjör, CivilingenjörFysik B, Kemi A, Matematik E
15Djursjukvårdare, Hippolog, Landskapsingenjör, Lantmästare, Skogsmästare, Skogstekniker, TrädgårdsingenjörMatematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A
16Arbetsterapeut, Audionom, Dietist, Logoped, Lärare, Röntgensjuksköterska, Sjuksköterska, Tandhygienist, TandteknikerMatematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A
17Lärare, SjukgymnastIdrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A