meritpoang.se

Vad är meritpoäng?

Meritpoäng införs för ansökningar till högskolan från och med hösten 2010. Det är extrapoäng som läggs till ditt jämförelsetal (medelvärdet av dina betyg från gymnasiet) som du söker till högskolan på. Du kan få högst 2,5 meritpoäng, vilket gör att det högsta jämförelsetalet man kan få är 22,5.

Hur mycket meritpoäng man får beror på vilken områdesbehörighet programmet man söker till tillhör. Områdesbehörigheten bestäms av vilka kurser man måste ha läst för att vara behörig till programmet. Detta kan du hitta på högskolans hemsida. Observera att olika högskolor kan ha olika behörighetskrav till program med samma namn.

För att få meritpoäng för en kurs måste man ha minst godkänt i kursen. I övrigt påverkar kursens betyg inte meritpoängen (du får samma meritpoäng för ett G som för ett VG eller MVG).

Kurser som lästs som utökat program ger meritpoäng enligt samma regler som en vanlig kurs, och om kursen ger meritpoäng, ändrar den inte ditt jämförelsetal.

Vilka får meritpoäng?

De som har:

Man kan inte få meritpoäng på utländska betyg (inklusive IB-betyg) eller intyg från folkhögskola (å andra sidan tillhör dessa andra urvalsgrupper än de som får meritpoäng).

Hur kan jag räkna ut min meritpoäng?

För att kunna räkna ut din exakta meritpoäng måste du veta vilken områdesbehörighet programmet du söker till tillhör. Detta kan du ta reda på genom att se vilka kurser som krävs för behörighet till programmet, vilket du hittar på högskolans hemsida.

När du har hittat din områdesbehörighet kan du använda följande regler för att beräkna din meritpoäng. De är indelade i fyra sektioner: Moderna språk, Engelska, Matematik och Områdeskurser.

Moderna språk

Max 1,5 meritpoäng.

Engelska

Max 1,0 meritpoäng.

Matematik

Max 1,0 meritpoäng.

Områdeskurser

Områdeskurser är kurser som är relevanta för områdesbehörighetens program. De har bestämts av Högskoleverket.

För att ta reda på vilka kurser som ger meritpoäng till din områdesbehörighet kan du gå in på sidan Områdesbehörigheter och klicka på din områdesbehörighet. Där kan du även klicka på kurserna för att se hur mycket meritpoäng de ger.

Här följer de exakta reglerna för områdeskurser: