meritpoang.se

Social omsorg

Kod: SOMS1204
Längd: 150 poäng (0.50 meritpoäng)
Meritpoäng i områdesbehörigheterna: 16

OmrådeExamenKrav
16Arbetsterapeut, Audionom, Dietist, Logoped, Lärare, Röntgensjuksköterska, Sjuksköterska, Tandhygienist, TandteknikerMatematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A