meritpoang.se

Hållbart samhällsbyggande

Kod: MKU1201
Längd: 100 poäng (0.50 meritpoäng)
Meritpoäng i områdesbehörigheterna: 3

OmrådeExamenKrav
3Arkitekt, Agronom, LandskapsarkitektMatematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A