meritpoang.se

Bild och form fördjupning

Kod: BF1203
Längd: 100 poäng (0.50 meritpoäng)
Meritpoäng i områdesbehörigheterna: 3, 16

OmrådeExamenKrav
3Arkitekt, Agronom, LandskapsarkitektMatematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A
16Arbetsterapeut, Audionom, Dietist, Logoped, Lärare, Röntgensjuksköterska, Sjuksköterska, Tandhygienist, TandteknikerMatematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A