meritpoang.se

Psykologi B

Kod: PS1202
Längd: 50 poäng (0.25 meritpoäng)
Meritpoäng i områdesbehörigheterna: 5

OmrådeExamenKrav
5Psykolog, SocionomMatematik B, Samhällskunskap A