meritpoang.se

Miljö och säkerhet

Kod: FTT1207
Längd: 100 poäng (0.50 meritpoäng)
Meritpoäng i områdesbehörigheterna: 7

OmrådeExamenKrav
7Sjöingenjör/maskintekniker, Sjökapten/styrmanMatematik B