meritpoang.se

Områdesbehörighet 3

Examen:Arkitekt, Agronom, Landskapsarkitekt
Behörighetskrav:Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A
Områdeskurser:Bild och form fördjupning - 0.50 meritpoäng
Biologi B - 0.25 meritpoäng
Fysik B - 0.50 meritpoäng
Företagsekonomi B - 0.50 meritpoäng
Geografi B - 0.25 meritpoäng
Hållbart samhällsbyggande - 0.50 meritpoäng
Kemi B - 0.50 meritpoäng
Konstruktion A - 0.50 meritpoäng
Miljökunskap - 0.50 meritpoäng
Naturbruket och miljön - 0.50 meritpoäng
Samhällskunskap B - 0.50 meritpoäng
Småföretagande A - 0.50 meritpoäng
Svenska C - 0.25 meritpoäng