meritpoang.se

Områdesbehörighet 9

Examen:Brandingenjör, Civilingenjör
Behörighetskrav:Fysik B, Kemi A, Matematik E
Områdeskurser:Biologi A - 0.50 meritpoäng
Biologi breddning - 0.25 meritpoäng
CAD-teknik A - 0.25 meritpoäng
Datorkommunikation - 0.50 meritpoäng
Fordonsvård och service - 0.50 meritpoäng
Fysik breddning - 0.25 meritpoäng
Hus- och anläggningsbyggnad - 0.50 meritpoäng
Kemi B - 0.50 meritpoäng
Kemi breddning - 0.25 meritpoäng
Konstruktion A - 0.50 meritpoäng
Kvalitetsteknik - 0.50 meritpoäng
Medicinsk elektronik - 0.50 meritpoäng
Programmering B - 0.25 meritpoäng
Svenska C - 0.25 meritpoäng
Teknikutveckling och företagande - 0.50 meritpoäng
Virtuella miljöer - 0.50 meritpoäng