meritpoang.se

Områdesbehörighet 15

Examen:Djursjukvårdare, Hippolog, Landskapsingenjör, Lantmästare, Skogsmästare, Skogstekniker, Trädgårdsingenjör
Behörighetskrav:Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A
Områdeskurser:Arbetsliv naturbruk - 0.50 meritpoäng
Arbetsmiljö och säkerhet - 0.25 meritpoäng
Basmaskin körning - 0.25 meritpoäng
Biologi B - 0.25 meritpoäng
Biologi breddning - 0.25 meritpoäng
Djurkunskap grundkurs - 0.25 meritpoäng
Djursjukvård - 0.50 meritpoäng
Fysik B - 0.50 meritpoäng
Fysik breddning - 0.25 meritpoäng
Kemi B - 0.50 meritpoäng
Kemi breddning - 0.25 meritpoäng
Naturbruket och miljön - 0.50 meritpoäng
Projekt och företagande - 0.25 meritpoäng
Svenska C - 0.25 meritpoäng