meritpoang.se

Områdesbehörighet 16

Examen:Arbetsterapeut, Audionom, Dietist, Logoped, Lärare, Röntgensjuksköterska, Sjuksköterska, Tandhygienist, Tandtekniker
Behörighetskrav:Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A
Områdeskurser:Bild och form fördjupning - 0.50 meritpoäng
Biologi B - 0.25 meritpoäng
Biologi breddning - 0.25 meritpoäng
Etik och livsfrågor - 0.50 meritpoäng
Fysik B - 0.50 meritpoäng
Fysik breddning - 0.25 meritpoäng
Hälsopedagogik - 0.25 meritpoäng
Kemi B - 0.50 meritpoäng
Kemi breddning - 0.25 meritpoäng
Pedagogiskt ledarskap - 0.50 meritpoäng
Psykologi A - 0.25 meritpoäng
Samhällskunskap B - 0.50 meritpoäng
Social omsorg - 0.50 meritpoäng
Svenska C - 0.25 meritpoäng
Utveckling livsvillkor och socialisation - 0.50 meritpoäng