meritpoang.se

Områdesbehörighet 17

Examen:Lärare, Sjukgymnast
Behörighetskrav:Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A
Områdeskurser:Biologi B - 0.25 meritpoäng
Biologi breddning - 0.25 meritpoäng
Etik och livsfrågor - 0.50 meritpoäng
Fysik B - 0.50 meritpoäng
Fysik breddning - 0.25 meritpoäng
Hälsopedagogik - 0.25 meritpoäng
Kemi B - 0.50 meritpoäng
Kemi breddning - 0.25 meritpoäng
Pedagogiskt ledarskap - 0.50 meritpoäng
Psykologi A - 0.25 meritpoäng
Samhällskunskap B - 0.50 meritpoäng
Specialidrott A - 0.50 meritpoäng
Svenska C - 0.25 meritpoäng
Utveckling livsvillkor och socialisation - 0.50 meritpoäng