meritpoang.se

Områdesbehörighet 7

Examen:Sjöingenjör/maskintekniker, Sjökapten/styrman
Behörighetskrav:Matematik B
Områdeskurser:Fartygsbefäl - 0.50 meritpoäng
Fysik A - 0.50 meritpoäng
Kemi A - 0.50 meritpoäng
Maskinbefäl - 0.50 meritpoäng
Miljö och säkerhet - 0.50 meritpoäng
Naturkunskap B - 0.50 meritpoäng
Svenska C - 0.25 meritpoäng