meritpoang.se

Områdesbehörighet 5

Examen:Psykolog, Socionom
Behörighetskrav:Matematik B, Samhällskunskap A
Områdeskurser:Biologi A - 0.50 meritpoäng
Etik och livsfrågor - 0.50 meritpoäng
Filosofi A - 0.25 meritpoäng
Människan socialt och kulturellt - 0.50 meritpoäng
Människor i behov av stöd - 0.50 meritpoäng
Naturkunskap B - 0.50 meritpoäng
Omvårdnad - 0.50 meritpoäng
Psykiatri - 0.50 meritpoäng
Psykologi A - 0.25 meritpoäng
Psykologi B - 0.25 meritpoäng
Samhällskunskap B - 0.50 meritpoäng
Svenska C - 0.25 meritpoäng
Utveckling livsvillkor och socialisation - 0.50 meritpoäng