meritpoang.se

Områdesbehörighet 14

Examen:Agronom, Hortonom, Jägmästare, Landskapsarkitekt
Behörighetskrav:Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D
Områdeskurser:Arbetsliv naturbruk - 0.50 meritpoäng
Biologi breddning - 0.25 meritpoäng
Fysik B - 0.50 meritpoäng
Kemi breddning - 0.25 meritpoäng
Miljökunskap - 0.50 meritpoäng
Miljöteknik - 0.25 meritpoäng
Naturbruket och miljön - 0.50 meritpoäng
Svenska C - 0.25 meritpoäng