meritpoang.se

Områdesbehörighet 4

Examen:Civilekonom
Behörighetskrav:Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A
Områdeskurser:Företagsekonomi B - 0.50 meritpoäng
Marknadsföring - 0.50 meritpoäng
Mediekommunikation C - 0.50 meritpoäng
Praktisk marknadsföring B - 0.50 meritpoäng
Redovisning och beskattning - 0.50 meritpoäng
Rättskunskap - 0.25 meritpoäng
Samhällskunskap B - 0.50 meritpoäng
Småföretagande A - 0.50 meritpoäng
Svenska C - 0.25 meritpoäng
Teknikutveckling och företagande - 0.50 meritpoäng