meritpoang.se

Områdesbehörighet 6

Examen:Studie- och yrkesvägledare, Lärare
Behörighetskrav:Engelska B, Samhällskunskap A
Områdeskurser:Etik och livsfrågor - 0.50 meritpoäng
Filosofi A - 0.25 meritpoäng
Kultur- och idéhistoria - 0.50 meritpoäng
Mediekommunikation A - 0.50 meritpoäng
Människan socialt och kulturellt - 0.50 meritpoäng
Pedagogiskt ledarskap - 0.50 meritpoäng
Psykologi A - 0.25 meritpoäng
Samhällskunskap B - 0.50 meritpoäng
Skapande verksamhet - 0.50 meritpoäng
Svenska C - 0.25 meritpoäng
Utveckling livsvillkor och socialisation - 0.50 meritpoäng
Virtuella miljöer - 0.50 meritpoäng