meritpoang.se

Områdesbehörighet 2

Examen:Lärare
Behörighetskrav:Moderna språk steg 3, Engelska B
Områdeskurser:Affärskommunikation engelska - 0.25 meritpoäng
Affärskommunikation moderna språk - 0.25 meritpoäng
Grekiska A - 0.50 meritpoäng
Latin A - 0.50 meritpoäng
Litteratur och litteraturvetenskap - 0.25 meritpoäng
Modersmål B - 0.50 meritpoäng
Svenska C - 0.25 meritpoäng
Teckenspråk för hörande steg 1 - 0.50 meritpoäng