meritpoang.se

Områdesbehörighet 13

Examen:Apotekare, Läkare, Lärare, Optiker, Tandläkare, Veterinär
Behörighetskrav:Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D
Områdeskurser:Biologi breddning - 0.25 meritpoäng
Djursjukvård - 0.50 meritpoäng
Etik och livsfrågor - 0.50 meritpoäng
Fysik breddning - 0.25 meritpoäng
Hälsopedagogik - 0.25 meritpoäng
Kemi breddning - 0.25 meritpoäng
Omvårdnad - 0.50 meritpoäng
Psykologi A - 0.25 meritpoäng
Svenska C - 0.25 meritpoäng