meritpoang.se

Områdesbehörighet 12

Examen:Biomedicinsk analytiker
Behörighetskrav:Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C
Områdeskurser:Biologi breddning - 0.25 meritpoäng
Etik och livsfrågor - 0.50 meritpoäng
Fysik B - 0.50 meritpoäng
Fysik breddning - 0.25 meritpoäng
Kemi breddning - 0.25 meritpoäng
Omvårdnad - 0.50 meritpoäng
Psykologi A - 0.25 meritpoäng
Svenska C - 0.25 meritpoäng