meritpoang.se

Områdesbehörighet 1

Examen:Jurist, Lärare
Behörighetskrav:Historia A, Samhällskunskap A
Områdeskurser:Etik och livsfrågor - 0.50 meritpoäng
Filosofi A - 0.25 meritpoäng
Historia B - 0.50 meritpoäng
Historia C - 0.50 meritpoäng
Kultur- och idéhistoria - 0.50 meritpoäng
Latin A - 0.50 meritpoäng
Pedagogiskt ledarskap - 0.50 meritpoäng
Psykologi A - 0.25 meritpoäng
Religionskunskap B - 0.25 meritpoäng
Rättskunskap - 0.25 meritpoäng
Samhällskunskap B - 0.50 meritpoäng
Svenska C - 0.25 meritpoäng